Oplev naturen ved Bromme og Løng

Arrangør: Sorø 4180
Danmarks Naturfredningsforening i Sorø inviterer til en spændende tur til den næringsfattige Bromme Plantage og det interessante naturområde i Løng tidligere grusgrav.
Første halvdel af turen vil tage en runde i Bromme Plantage, hvor skovfoged Stig Egede Hansen vil fortælle om skovdriften hos Stiftelsens Sorø Akademi, de forskellige træarter, de højryggede agre, de store myretuer og andre spændende ting vi møder undervejs.
Anden halvdel af turen følger sporet gennem den tidligere grusgrav i Løng, hvor Rolf Lehrmann og Jan Woollhead vil kommentere faunaen og floraen, som den viser sig i grusgravens interessante natur..
Alle er velkomne og tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig. Det tilrådes at medbringe solidt fodtøj og evt. lidt at drikke undervejs.
Sporene i både Bromme Plantage og i Løng er et af de såkaldte ”spor i landskabet”. Det vil sige vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er umiddelbart tilgængelig for offentligheden.
Spor i Landskabet et landsdækkende samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund.
Kontakt
Adresse
  • Kalundborgvej 97
  • 4180 Sorø
Mødested
Der er afgang fra Egevej, som er en skovsidevej til Kalundborgvej. - Der kan i dagens anledning parkeres på NCC´s parkeringsplads næsten lige over for Egevej. Se efter det opsatte DN logo.