Natur-og miljøpolitisk årsmøde

Arrangør: Faaborg-Midtfyn 5750
Afdelingsbestyrelsen inviterer politikere og alle øvrige interesserede til en grøn aften som optakt til kommunalvalget. DN giver oplæg til gode debatter, og tilhørerne kan byde ind med spørgsmål og kommentarer. Derefter afholdes årsmøde i følge vedtægterne. Gratis entré. Vi ses i Ringe!
DN byder alle velkomne til hele programmet. Medlemsskab af DN er påkrævet for at være stemmeberettiget /valgbar til bestyrelsen. Årskontingent 350 kr. For pensionister og unge: 200 kr. DN Faaborg-Midtfyn søger aktive medlemmer, der ønsker at gøre en indsats for natur og miljø i FMK. DN er vært for en forfriskning i aftenes løb.
Kontakt
Adresse
  • Algade 40
  • 5750 Ringe
Mødested
Den store sal på 1. sal på Ringe Bibliotek