Fredning? Hvorfor ikke bare frivillige aftaler?

Arrangør: Favrskov 8382
Leder af DNs fredningsafdeling, Birgitte Bang Ingrisch, fortæller om DNs store arbejde med fredninger. I Favrskov har vi to fredningsprojekter i gang for tiden. Skal vi have et tredie?
Loven om fredninger har netop haft 100 års jubilæum og mange af de områder i Danmark, der i dag ligger som meget værdifulde landskaber med rig natur til gælde for os alle er fredet på initiativ fra DN.

Favrskov kommune har ikke traditionelt været hjemsted for så mange fredninger, da de bevaringsværdige områder ikke har været så truede før nu. Men med den tiltagende byudvikling, ændret anvendelse af landbrugsjorden til dyrkning af høje energiafgrøder og mere intensiv jagt har gjort det nødvendigt at sikre nogle særlige landskaber og naturområder bedre. Det gælder højdedraget Lysnet på grænsen mellem Favrskov og Randers kommuner og det gælder et istidslandskab langs Gudenåen ved Ulstrup. Måske vi også bør sikre et område ved Søftendalen/Damsbro mose med en fredning?

På mødet vil du kunne stille spørgsmål og forslag til vort arbejde med fredninger og i øvrigt de mange andre ting, som DN arbejder med lokalt eller centralt.

Efter kaffepausen er der årsmøde efter vedtægterne.
Kontakt
Adresse
  • Skovvej 18
  • 8382 Hinnerup
Mødested
Uhresalen
Kommende arrangementer

Hadsten Familiemesse

Favrskov