Årsmøde og foredrag om biodiversitet i Arktis.

Arrangør: Aalborg 9000
DN Aalborgs årsmøde holdes kl 17-18.45. Dagsorden ifølge vedtægterne. Herefter er der foredrag v/ seniorrådgiver dr.scient.Hans Meltofte, Århus Universitet. Han har redigeret en nylig udgivet samlet rapport, hvor over 250 forskere fra 14 lan beskriver den biologiske mangfoldighed i Arktis.
Over 250 førende forskere fra 14 lande har gennem seks år bidraget med deres viden og ekspertise til den første statusrapport for den samlede biologiske mangfoldighed i Arktis og de ændringer, som den undergår i disse år.

Kortlægningen er udmøntet dels i en hovedrapport på 600 sider, dels en synteserapport med hovedrapportens nøgleinformationer og endelig en særlig rapport med anbefalinger til de politiske repræsentanter fra landene i Arktisk Råd.

Redaktør på det omfattende, seks år lange arbejde med rapporten har været seniorrådgiver dr. scient. Hans Meltofte, Aarhus Universitet.

Hans Meltofte betragter den nu samlede viden om den biologiske mangfoldighed i Arktis som det bedst mulige udgangspunkt for bl.a. den fremtidige bevarelses- og forvaltningsindsats for den arktiske flora og fauna og konkluderer, at klimaændringerne er langt den største trussel mod den biologiske mangfoldighed i Arktis, idet store dele af den nuværende tundra og ishavet er under pres fra arter, der indvandrer sydfra og ’overtager’ de arktiske økosystemer. Hertil kommer, at overudnyttelse af fisk, fugle og pattedyr er en trussel, som desværre ikke er helt forbi endnu. Og så er der de nye trusler fra forsuring af havet pga. CO2 og risikoen for olieulykker, som tilsammen øger presset på den arktiske natur, der hidtil har været noget af det mest uforstyrrede i verden.
Kontakt
Adresse
  • Strandvejen 12
  • 9000 Aalborg
Mødested
Strandvejen 12-14, lokale 223, 9000 Aalborg
Kommende arrangementer

En rejse til Borneo

Aalborg