Års og Valgmøde i Stevns 2017

Arrangør: Stevns 4660
DN Stevns inviterer til debat om Naturen og Miljøet ved kommunevalget. Paneldeltagerne er repræsentanter fra hver af de opstillet politiske partier og lister. Alle i salen er velkommen til at stille spørgsmål til politikerne i løbet af debatten.  Debatten fra kl. 19.00 til 20.45. Herefter Årsmøde.
Hvad vil vores kommunalpolitikere gøre konkret for naturen og miljøet i kommunen?

Hvad er de enkelte partiers forslag og vision for naturen?

Hvordan vil man sikre og løft mangfoldigheden i vores natur? Natur-indekset for Stevns kommune er et af de dårligste i Danmark.

Hvordan forbedre man adgangen til og formidlingen af naturen?

Stevns er en halvø. Er der en særlig vision for vores kyster og havet omkring os, og hvordan vil man håndterer et forandret klima og et stigende havniveau lokalt?


Deltagere i panelet er en repræsentant fra hver af de opstillet politiske partier og lister. 
Alle i salen er velkommen til at stille spørgsmål til politikerne i løbet af debatten. 

Debatten vare fra kl. 19.00 til 20.45 og herefter er der årsmøde fra kl. 21.00 til 22.00.

————

Vi har i DN-Stevns valgt at sætte yderligere fokus på kommunens natur i forbindelse med valgkampen.
 
Vi vil gerne høre, hvordan de politiske partier har prioriteret naturen, og hvordan de vil arbejde for at sikre naturen i kommunen og Stevnsboernes adgang til den og herved sikre et Stevns vi kan være stolte af.

Vi vil lade politikerne fortælle om deres visioner for at skabe mere og smukkere natur på Stevns. Hvordan vil de fremover sikre, at engene bliver plejet, at vandløb lever op til målsætninger, at befolkningen og turisterne får flere stier til vandre-og cykelture, at der bliver rejst mere skov, at genslyngningen af vigtige vandløb fortsætter, og, at der kommer flere attraktive grønne område i og nær byerne.

Planloven tilsigter at vores kyster holdes åbne og fri for byggeri. Men hvad siger politikerne?

Dele af Stevns er et af de mørkeste steder i Danmark. Hvordan beskytter vi vores mørke?

Hvordan sikre vi bevaringen af de unikke stevnske kulturmiljøer i og omkring landsbyerne?

Der er mange spørgsmål, som det vil være relevant at stille de kommende politikere fra Stevns. Ovenstående er blot udpluk af dem.

Vi regner med, at repræsentanterne for de politiske partier hver får mulighed for at komme med et kort indlæg på 3 minutter, med deres visioner om naturen i kommunen.

Herefter vil der være rig mulighed for at uddybe visionerne med spørgsmål til repræsentanternes indlæg, og spørgsmål om de særlige naturområder, som berører tilhørerne i salen.

Vi håber rigtig mange vil møde op og bidrage med deres ideér til en vision for fremtidens natur i Stevns Kommune, så vi kan få en levende og inspirerende debat, der kan give politikerne mange flere visioner for et naturrigt og bæredygtigt Stevns med hjem til arbejdsbordet.

Efter debatmødet holder vi Årsmøde i DN-Stevns efter vedtægterne. Inden årsmødet giver vi en kop kaffe og lidt kage. På årsmødet vil vi berette om årets arbejde. Alle er velkomne til at deltage, men kun medlemmer har stemmeret.


Med venlig hilsen
Michael Løvendal Kruse
Formand for DN-Stevns
Kontakt
Adresse
  • Kronhøjvej 4
  • 4660 Store Heddinge
Mødested
Lokalet Egen på Store Heddinge Skole