Vælgermøde og Årsmøde

Arrangør: Odsherred 4550
DN Odsherred inviterer til Vælgermøde med debat om naturen i Odsherred som optakt til det forestående kommunalvalg. Hvad vil kandidaterne med de statements der så flot fremgår af kommuneplanen. Efter vælgermødet afholdes Årsmøde efter vedtægterne. Dagsorden fremgår af hjemmesiden.
DN Odsherred inviterer til Vælgermøde med debat om naturen i Odsherred som optakt til det forestående kommunalvalg. Hvad vil kandidaterne med de statements der så flot fremgår af kommuneplanen. Efter vælgermødet afholdes Årsmøde efter vedtægterne.
Dagsordenen for årsmødet omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.
Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.
Kontakt
Adresse
  • Centervejen 91
  • 4550 Asnæs
Mødested
Asnæs Bibliotek Aksens lokale.