Årsmøde

Arrangør: Faxe 4690
Årsmøde med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. Inden årsmødet vil Asger Søgaard Jørgensen fortælle om biernes liv og hvorfor bierne er så vigtige for bestøvningen af blomster i vor natur og de mange afgrøder på markerne.
Til årsmødet har vi denne gang inviteret Asger Søgaard Jørgensen, som vil fortælle om biernes liv og om, hvorfor de er så vigtige for bestøvningen af blomster i vor natur og jo også mange af vore afgrøder på markerne. I Danmark er der fundet mere end 280 forskellige arter af bier, hvoraf bedst kendt naturligvis er honningbierne og humlebierne.
Men bierne er truet af pesticider, mangel på blomstrende planter og stadig færre naturområder, hvor de vilde bier kan finde plads til redebygning. Endelig diskuteres det meget om honningbierne spiller en rolle for tilbagegangen af de vilde bier, fordi honningbierne vinder i konkurrencen om nektar og pollen.
Asger er selv biavler, - og har i mange år arbejdet som konsulent for Danmarks Biavlerforening. I de seneste år har han fulgt forskningen om, hvorfor bierne forsvinder - og selv undersøgt biernes fødegrundlag i Danmark og lavet undersøgelser over konkurrence mellem honningbier og vilde bier i naturen.
Endelig bor Asger i Haslev og er i øvrigt medlem af bestyrelsen i DN Faxe.
Arrangementet er gratis og alle er velkomne til at høre om biernes liv. Kun medlemmer er stemmeberettiget til årsmødet.
På vegne af DN Faxes bestyrelse
Palle Ystrøm, formand
Kontakt
Adresse
  • Jernbanegade 62
  • 4690 Haslev
Mødested
Haslev Bibliotek, Jernbanegade 62, 4690 Haslev