Vinterfugletur på Monnet

Arrangør: Svendborg 5700
Lige inden det fredede område lukker for yngleperioden, kan du komme med på en guidet fugletur til et af Svendborg Kommunes mest særprægede naturområder. Medbring madpakke og noget varmt at drikke. Gummistøvler er en god ide. Turleder er Poul Rasmussen.
Afhængigt af hvor hård vinteren er i landene nord for os, kan vi være heldige at se fjeldvåge, musvåge, vandrefalk, blå kærhøg og mosehornugle - samt store flokke af rastende ande- og vadefugle på strandengen eller på fladvandet. Knopsvane, sangsvane, grågås, canadagås, bramgås og mørkbuget knortegås er regelmæssige gæster. Af ænder ses især gravand, pibeand, krikand, spidsand, ederfugl, hvinand og toppet skallesluger. Rastende vadefugle omfatter bl.a. storspove (der ses hele året rundt), hjejle, vibe og almindelig ryle. I mindre antal ses islandsk ryle, krumnæbbet ryle, stor og lille kobbersneppe, sortklire, hvidklire, tinksmed og mudderklire.
Kontakt
Adresse
  • 5700
Mødested
Ved indgangen til Monnet, overfor Monnetvej 8