Årsmøde DN Silkeborg

Arrangør: Silkeborg 8600
Invitation til Årsmøde i DN Silkeborg. Vi afholder Årsmøde d. 15. november 2017 i Medborgerhuset Bindslevsplads i Silkeborg fra kl. 19.00-21.00.
Mødet starter med et oplæg fra Brian, som er i gang med en PHD afhandling om miljøDNA. Ved hjælp af vandprøver kan man se hvilke fisk der har passeret et vandløb inden for en periode.
Foreningen er vært med kaffe og kage.
Evt. forslag fra medlemmerne skal være formandinden i hænde senest 14 dage før mødet.
Har du lyst til at være aktiv i bestyrelsesarbejdet er der ledige pladser. Det er også muligt at blive tilknyttet som ad hoc medlem.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmerne
5. Eventuelt

Formand
Pernille Ingemann
4.oktober 2017.
Kontakt
Adresse
  • Bindslevs Plads 5
  • 8600 Silkeborg
Mødested
Lokale vil fremgå af informationsskærme i Medborgerhuset.