De nye stier ved Kastbjerg Ådal – Naturgenopretningsprojektet

Arrangør: Mariagerfjord 9550
Kastbjerg Ådal er udpeget som et såkaldt Natura2000-område på grund af sine rige forekomster af naturtypen "rigkær". Siden 2006 har Naturstyrelsen arbejdet med et projekt, der kan skabe Danmarks længste rigkær. Som et led i projektet er der etableret et sammenhængende stisystem i ådalen.
Vi vil fortælle om projektets resultat og vi vil udforske nogle af de nyetablerede stier i den vestlige ende af Kastbjerg Ådal. HUSK gummistøvler, kikkert og kaffe. Turledere: Per Edgar Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening og Botaniker Lise Fredriksen, Mariagerfjord Kommune. Tilmelding er ikke nødvendig, men yderligere oplysninger kan fås hos Per Edgar Jørgensen på telefon 26 78 85 20
Kontakt
Adresse
  • Kransmarksvej 8
  • 9550 Mariager
Mødested
Kransmarksvej 8, Hem, 9550 Mariager