Vinterfugle ved sø og å

Arrangør: Silkeborg 8600
Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi – forhåbentligt - kan se flokke af sangsvaner komme til overnatning på søen. Også mulighed for at se store skallesluger, hvinænder, troldænder, lille lappedykker, gæs m.fl. Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/the.
Lokaliteten har gennem en årrække har været kendt som en god sangsvanelokalitet. Især i forbindelse med isvintre og hård frost ses mange sangsvaner i vågen ud for tårnet. Hvorfra kommer disse fugle og hvordan klarer de at overleve de til tider barske vejrforhold.

Fælles arrangement DOF/DN
Kontakt
Adresse
  • Allinggårdsvej 32
  • 8600 Silkeborg
Mødested
P-plads ved Allinggårdsvej (se skilt mod fugletårn).
Kommende arrangementer

Danmarks Naturskove

Silkeborg