RELIKTPLANTER

Arrangør: Favrskov 8370
Kom og se og hør om reliktplanter – om karekteristika og familietilhørsforhold. Her er registreret 43 arter af middelalderlige reliktarter. Mange blev førhen anvendt som lægeplanter, prydplanter eller som køkkenurter. Mange er sjældne. Turledere: Peter Wind og Anne Murmann
Levende fortidsminder i haven og parken ved Kollerup Gods
Haven og parken ved Kollerup Hovedgård er en af Danmarks kulturbotanisk rigeste. Grunden er, at der er registreret 43 arter af middelalderlige reliktarter ved en undersøgelse i 2007. De fleste af reliktarterne blev førhen anvendt som lægeplanter, prydplanter eller som køkkenurter. Adskillige af arterne er sjældne som reliktarter i Danmark, f.eks. læbeblomsten Hjertespand, kurvplanten Balkan-Gemserod, Italiensk Arum fra arumfamilien, Bølgekronet Storkenæb fra storkenæbfamilien, Høst-Tidløs fra tidløsfamilien, skærmplanten Sødskærm og Bleg Kongelys fra maskeblomstfamilien.
På aftenturen vil vi præsentere et udvalg af reliktarterne, som er fremme, og andre af de planter, der findes i haven og i parken. Vi vil fortælle om deres karakteristika og familiære tilhørsforhold. Vi kommer også ind på deres nuværende og tidligere anvendelse.
Turledere: Peter Wind og Anne Murmann
Kontakt
Adresse
  • Kollerupvej 2
  • 8370 Hadsten
Mødested
Kommende arrangementer

Naturens Dag

Favrskov

BLOMSTERTUR TIL LANGKÆR

Favrskov

FUGLETUR PÅ FRIJSBAK

Favrskov