Fugle- og vandretur til diget ved Havnø

Arrangør: Mariagerfjord 9560
Turen vil gå via Havnø Mølle, gennem Lunden (skoven) og over marken ud til diget langs fjorden. Guide på turen er fuglekender Sven Wemmelund.
Vi vil på turen lytte til fuglesangen og se på fuglene i skoven og i det åbne land, samt fra digerne kigge på vade- og andefuglene ved og på fjorden og se evt. trækkende fugle.

Sidste år hørte og/eller så vores fuglekender godt 40 forskellige arter. (Ingen garanti 2018)

Turen vil vare ca. 2 timer og er på ca. 5 km. Husk beklædning afhængigt af vejret og medbring gerne kikkert.

Arrangør: Svend G.M. Fra DN Mariagerfjord og turen arrangeres i samarbejde mellem DN Mariagerfjord og Havnø Gods.
Kontakt
Adresse
  • Havnøvej 38
  • 9560 Hadsund
Mødested
Vel mødt kl. 08:00 på parkeringsarealet ved den store driftsbygning