Kjeld Hansen: Danske Fredninger - Det Store Svigt

Arrangør: Albertslund 2620
Forfatteren og naturdebattøren Kjeld Hansen holder oplæg med baggrund i sin bog Det Store Svigt - om danske fredninger. Han kommer blandt andet ind på, hvor effektive fredningerne har været i sikring af naturværdierne. Bogen kan lånes på biblioteket eller købes i boghandelen.
Bogen Det Store Svigt er en spændende og kritisk gennemgang af de danske fredninger igennem de sidste ca. 200 år. Ofte er de blevet undergravet for forbehold og kompromisser, der har gjort, at de ikke har virket efter hensigten, og samfundets udgifter til fredningerne derfor ikke har givet den gavn for naturen, som de var tiltænkt. Det er en spændende historie om kampen mellem naturinteresserne, landbruget, skovbruget, og ikke mindst Hedeselskabet, der gennemførte mange landvindingsarbejder med store statsstilskud, hvor yderst værdifuld natur blev ødelagt eller kun mangelfuldt sikret.
Kontakt
Adresse
  • Bibliotekstorvet 2
  • 2620 Albertslund
Mødested
Foredraget finder sted i bibliotekets mødesal.