Ekskursion til Hirsholmene

Arrangør: Thy 7700
Hirsholmene er et vigtigt overvintringsområde, rasteplads og ynglelokalitet for en lang række fugle med tilknytning til vandet. Vi kører i egne biler til Frederikshavn.
Ekskursion til Hirsholmene
Lørdag den 19. maj 2018 fra kl. 8.00 til 20.00
Vi kører i egne biler til Frederikshavn.
Program:
8.00 Kjeldstrup rasteplads (Thisted)
10.15 Afg. Frederikshavn. ( Lige efter krudttårnet går vej til havnen pier 2. Bådens navn er Klitgården. )
11.00 Ank. Hirsholm
16.00 Afg. Hirsholm

Hirsholmene er på 45 ha. Det højeste punkt er 6 m o h. Øen er et vigtigt overvintringsområde for bl. a edderfugle, sort ænder, fløjlsænder og rasteplads for rider, alke, lomvier, lommer m.v.
Hirtsholmene er endvidere en vigtig ynglelokalitet for vandfugle. Desuden yngler hættemåge, sølvmåge, splitterner, sildemåge, stormmåge, svartbag samt tejst på øen.
Flere informationer kan hentes på nettet:
1. Hirtsholmene – Naturstyrelsen
2. Ynglefugle på Hirtsholmene
3. Tejst på Hirtsholmene
Turguide ?
Pris for færge kr. 350,- pr person. Betales på båden.
Max 25 deltagere, som også er minimum
Reserver datoen nu – tilmelding senest 14. april
Turen er åben for alle – venner og bekendte.

Turleder: Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025
Lørdag den 19. maj vil Knud-Allans mobil 2293 5967 være åben hele dagen.

Arr. Danmarks Naturfredningsforening Thy, Biologisk forening for Nordvestjylland, Dansk Ornitologisk Forening for Nordvestjylland
Kontakt
Adresse
  • Kjelstrupvej 1
  • 7700 Thisted
Mødested
Kjeldstrup rasteplads