Naturpleje af Strandtudsernes levesteder i Tarup-Davinde

Arrangør: Odense 5220
Naturpleje af Strandtudsernes levesteder ved optrækning af forvildede pile- birke og rødel træer.
Kom og hjælp studenterafdelingen i Odense med at give naturen en hånd ved optrækning af forvildede pile- birke og rødel træer, for på den måde at sikre strandtudsernes levesteder i Tarup-Davinde. En hyggelig og måske lærerig dag i naturplejens tegn.
Kontakt
Adresse
  • Rolighedsvej 128
  • 5220 Odense
Mødested
Rolighedsvej 128, 5220 Odense SØ