Årsmøde i Randers

Arrangør: Randers 8920
Inden det formelle årsmøde har vi et aktuelt arrangement. Herom nærmere på hjemmesiden, på et senere tidspunkt
Kom og sæt dit præg på afdelingens arbejde,

Dagsorden for årsmødet følger vores vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Valg til bestyrelsen og til suppleantposter
4) Forslag fra medlemmer
5) Eventuelt
Kontakt
Adresse
  • Gudenåvej 20
  • 8920 Randers
Mødested
Randers Naturcenter