De vilde blomsters Dag 2018

Arrangør: Thy 7700
Klitplantagens flora er emnet i år. Godt fodtøj og evt. forfriskninger medbringes. Turledere: Jens Handrup og Ib Nord Nielsen.Turen laves i samarbejde med BFN og Dansk botanisk Forening.
Klitplantagagens flora studeres- dels på de fugtige afblæsningsflader og lysåbne arealer i Langsande og dels på den bedre jordbund i plantagens østre del.
Kontakt
Adresse
  • Hanstholmvej 57
  • 7700 Thisted
Mødested
P- pladsen ved Tved Kirke