Trætur til byskove omkring Vordingborg

Arrangør: Vordingborg 4760
Mange elskede træer er blevet fældet på kommunens arealer. DN Vordingborg sætter fokus på problemet og viser tre af Vordingborgs byskove frem.
Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg sætter i 2018 fokus på de træer, som vi alle sammen ejer og sætter pris på – træerne på kommunale arealer. Vi har det seneste år med bekymring fulgt sager, hvor træerne ikke bliver forvaltet med den omsorg og respekt, som de har krav på.

Turen starter i Kirkeskoven i Vordingborg, hvor vi ser på den gamle oprindelige løvskov, der i flere generationer er forvaltet uden plantning af træer, men alene ved naturlig opvækst. Skoven har en spændende historie og rummer en stor bestand af gamle egetræer, flagermus og sjældne insekter.

Næste stop på turen er Kildemarksskoven ved TV-ØST-stationen på Kildemarksvej. Det er en knap 30-årig skov, der blev skabt ved et stort, offentligt plantearrangement i 1990, hvor bl.a. Danmarks Naturfredningsforening deltog. Skoven er nu pålagt fredskovsbeskyttelse.

Sidste stop på turen er egeskovene bag Toyota på Gammelsøvej i Ndr. Vindinge. Skovene er sået med agern indsamlet i Kirkeskoven i 1992 i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening hvor elever fra Kastrup Skole såede de mange agern. Resultatet er meget vellykket og viser en alternativ måde at etablere skov på.

Medbring selv kaffe og kage samt passende beklædning til en skovtur.

Mødested: P-pladsen i Kirkeskoven, Skovvej, Vordingborg.

Da vi skal bevæge os lidt rund i og omkring Vordingborg, foregår transporten i egne biler. Der vil være mulighed for samkørsel mellem de enkelte lokaliteter.

Turen slutter i Kirkeskoven.

Kontakt
Adresse
  • Skovvej 4
  • 4760 Vordingborg
Mødested
P-pladsen i Kirkeskoven, Skovvej, Vordingborg.