Hvaler i Vejle fjord og dens 'omhav'

Arrangør: Vejle 7100
Foredrag ved hvalforsker ph. d. Carl Chr. Kinze. Vejle fjord med tilstødende farvande har gennem tiderne adskillige gange haft hvalbesøg og af en del andre arter end de sædvanlige marsvin.
Mest spektakulære
var storhvalerne i 1838, 1888, 1905, 1923 og senest 2010 men også grindedrabet i
1954 vil mange have i god erindring. Foredraget trækker både linjer bagud og fremskriver vores viden om de lokale
hvalforekomster til i dag på basis af tre hovedkilder: Strandingsrapporter, indberettede
observationer og 'genskabte' oplysninger fra digitaliserede aviser.
Vejles hvaler sættes i national og international kontekst, dvs. i sammenhæng med
de indre danske farvande, Østersøen og Nordøstatlanten. Arr.: De Naturhistoriske Foreninger i Vejle, Fredericia og Horsens og Danmarks
Naturfredningsforening i Vejle og Hedensted. Der kan købes kaffe m/småkager for kr. 20,00 i pausen.
Kontakt
Adresse
  • Vestre Engvej 51C
  • 7100 Vejle
Mødested
UCL, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle. Skilte fra P-plads viser vej.