Hvaler i Vejle Fjord og dens ”omhav”

Arrangør: Hedensted 7100
Foredrag om besøg af hvaler og af en del andre arter end de sædvanlige marsvin i Vejle Fjord og tilstødende farvande.
Mest spektakulær var storhvalerne i 1838, 1888, 1905, 1923 og senest 2010, men også grindedrabet fra 1954 vil mange have i god erindring.
Foredraget trækker linjer bagud og fremskriver vores viden om de lokale hvalforekomster til i dag på basis af tre hovedkilder: Strandingsrapporter, indberettede observationer og ”genskabte” oplysninger fra digitaliserede aviser.
Vejles hvaler sættes i national og international kontekst dvs. de indre danske farvande, Østersøen og Nordøstatlanten.

Foredragsholder er Carl Kinze, som har en phd-grad i hvalviden. Han har været ansat på både Zoologisk Museum i København og Fiskeri- og Søfartsmuseet - bl. a. i forbindelse med de to borgerforskningsprojekter "Projekt Marsvin" (1986-90) og "Fokus på Hvaler i Danmark" (2000-2003). Han er webmaster for hjemmesiden www.hvaler.dk og initiativtager til det planlagte Danmarks Hvalatlas.

Der kan købes kaffe m/småkager for kr. 20,00 i pausen.
Kontakt
Adresse
  • Vestre Engvej 51C
  • 7100 Vejle
Mødested
Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle