Morgentur på sporet syd for Herskind.

Arrangør: Skanderborg 8464
Vi går på sporet gennem Hertha, forbi den gamle mergelgrav og til fugletårnet på Engvej. Her er der en god udsigt over Lyngbygård Ådal. Per Clauson-Kaas, Hertha, vil fortælle om fuglene. Nattergalen vil sikkert synge. Vi går ned til åen og tilbage gennem slugten til Herskind – hvor kaffen venter.
Turen er en morgentur på sporet syd for Herskind, går ned forbi den gamle mergelgrav og til fugletårnet på Engvej. Her er der en god udsigt ud over Lyngbygård Ådal og den nyanlagte sø. I tårnet er der en planche, der viser de mest almindelige fugle og en oversigt over fuglene i området med oplysning om, hvornår på året de kan ses. Per Clauson-Kaas, Hertha, vil fortælle om fuglene. Nattergalen vil helt sikkert synge for deltagerne. Det er en god idé at tage kikkert med på turen. Derefter går turen ned til gangbroen, som man kan gå på helt ned til åbredden. Turen fortsætter til Præstbrovej og op gennem den flotte slugt tilbage til Herskind og Hertha – hvor kaffen venter.
Kontakt
Adresse
  • Landsbyvænget 1
  • 8464 Galten
Mødested
Hertha P-plads, Landsbyvænget 1, Herskind, 8464 Galten
Kommende arrangementer

Bustur til Tarup - Davinde

Skanderborg