Løvspringstur

Arrangør: Skanderborg 8660
Området ved Klostermølle, Klosterkanalen og Sukkertoppen er mål for årets Løvspringstur. Landskabet og det levende er turens tema. Ruten er maks. 5 km, men man må tænke på, at udsigten er bedst i 108 meters højde! Fin tur for børn uden barnevogn. Tag kaffen med, så holder vi en pause i solskinnet.
På Løvspringsturen skal vi selvfølgelig ud og opleve det tidspunkt på foråret, hvor en stor del af træerne springer ud. Nogle træer blomstrer før løvspring, andre gør det omvendte. Træernes konkurrence om lyset udkæmpes med forskellige ”strategier”, tidligt løvspring øger risikoen for frostskader. Men der skal også kæmpes mod bladædende insekter og for at opsuge gødningsstoffer på en mere effektiv måde end de andre træarter. Visse træer er mestre i at skygge konkurrenter ihjel. Skovbundsfloraen gennemfører hvert år nogenlunde samme forestilling, hvor de forskellige arter afløser hinanden – det kan vi sikkert finde eksempler på.
Lokaliteterne ved Klostermølle leverer både et godt indtryk af det naturlige landskab og af kraftige aftryk af kultur gennem de sidste omkring 900 år. Som overalt i dette land – af sand, grus og ler – har mennesker sat tydelige spor.
Deltagerne kan fra sukkertoppen få den bedste udsigt over Jyllands største sø. Selvfølgelig bliver det stille vejr og solskin til kaffepausen her.
Kontakt
Adresse
  • Klostermøllevej 50
  • 8660 Skanderborg
Mødested
Rastepladsen ved Klostermølle madpakkehus, Klostermøllevej 50, 8660