Frivillig naturpleje

Arrangør: Næstved 4684
Frivillig naturpleje i Holmegård mose. Vi skal fjerne små og store birketræer i mosen, for at være med til at genskabe naturværdierne i Sjællands største højmose.
Siden 2007 har Næstved DN i samarbejde med Naturstyrelsen foretaget en frivillig naturpleje af et område i Holmegårds mose.
HAR DU LYST TIL AT YDE EN FRIVILLIG INDSATS FOR AT GENSKABE NATURVÆRDIERNE I MOSEN VED AT FÆLDE TRÆER - SÅ HAR DU CHANCEN HER!. Ved at fælde træerne forøges chancerne for at den naturlige vegetation kan genskabes efter mange års misligholdelse og dræning. Den nye fredning af mosen har åbnet muligheder for bedre naturpleje og en vandstandshævning. Træfældning kombineret med vandstandshævelser kan skabe nye muligheder for, at den helt særegne og spændende højmosenatur kan genskabes. Et birketræ drikker ca. 400 liter vand i døgnet, så derfor gør det en stor forskel for mosen, hvis træerne fjernes. Man får god motion og frisk luft, men vi holder også nogle hyggepauser, hvor vi slapper af, snakker om natur, og hvad der ellers er lyst til. Alle er velkomne!
Kontakt
Adresse
  • Fensmark Skov 8
  • 4684 Holmegaard
Mødested
For yderligere information om mødested m.m. se dette link: http://holmegaard-mose.dk/frivillig.html. Bruger du GPS: sæt den på adressen Fensmark skov 11, 4684 Holmegaard