Høslæt på Atterbakke

Arrangør: Næstved 4684
På den fredede bakketop Atterbakken i den østlige del af Næstved kommune vil den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening igen i år arrangere frivillig naturpleje i form af høslæt med slåning af græs med le.
Atterbakke er en lille fredet naturlokalitet med en flot udsigt og en bevaringsværdig liste af overdrevsplanter og -dyr. Igennem en halv snes år har en mindre gruppe plejet området med 1-2 årlige høslætarrangementer, og resultatet er en solstrålehistorie. Kom og nyd solen og farverne. Vi kan godt bruge et par hænder mere til dels at slå med le, dels til at rive høet sammen.

Der vil være tid til at snakke med DN-medlemmer og høre nyt om arbejdet i lokalafdelingen og nyde DN's smørrebrød, øl og vand. Høslættet strækker sig over to dage den 28.-29. august begge dage mellem kl. 12 og 20. Så kom når du har tid og hjælp nogle timer!

Medbring: Arbejdshandsker og solidt fodtøj. Vi har leer, river m.m. Tilmelding telefonisk senest dagen før.
Kontakt
Adresse
  • Atterbakkevej 11
  • 4684 Holmegaard
Mødested
Vi mødes på Atterbakke ved indkørslen til Atterbakkevej 11, 4684 Holmegaard mellem Toksværd/Dysted og Størlinge.