Forårstur til Barritskov

Arrangør: Hedensted 7150
Kom med og hør om den nye biodiversitetsskov. Ejer Thomas Harttung, som er ansvarlig for skovdriften, vil gå med på turen og fortælle om projektet.
Danmark har en forpligtelse til at beskytte truede dyre- og plantearter, og mange af disse arter er knyttet til levesteder i skove. Det er nødvendigt at tage særlige hensyn i skovdriften, for at sikre levestederne for biodiversiteten (foto fra en tilfældig skov). Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening i Hedensted.
Kontakt
Adresse
  • Barritskovvej 34
  • 7150 Barrit
Mødested
Offentlig P-plads ved "Årstiderne", Barritskovvej 34, 7150 Barrit