Årsmøde med oplæg af Maria Gjerding

Arrangør: Albertslund 2620
DNs præsident Maria Gjerding indleder DN-Albertslunds årsmøde med at fortælle om kampen for naturinteresserne i Danmark og hendes rolle som præsident for Danmarks største naturorganisation. Her er alle interesserede velkomne. - Herefter er der ordinært årsmøde med beretning og valg til bestyrelse.
DN valgte i foråret Maria Gjerding til ny præsident for Danmarks Naturfredningsforening på sit repræsentantskabsmøde i Fåborg. Maria er kendt for sin dygtighed og sit engagement som folketingspolitiker, et arbejde hun nu har forladt til fordel for arbejdet som præsident for DN. Marias oplæg med spørgsmål og debat tager en times tid. Og her er alle interesserede velkomne. Til det efterfølgende ordinære årsmøde (generalforsamling) med beretning og valg har kun medlemmer af DN bosat i Albertslund og som har betalt kontingent fo perioden stemme- og taleret. - Vi opfordrer meget interesserede medlemmer til at overveje at stille op til bestyrelsen. Vi er en aktiv DN-lokalforening, der har eksisteret over 40 år og har samlet stor viden omkring naturen og miljøet i Albertslund og nabokommuner, og du vil opleve bestyrelsesarbejdet som meget konstruktivt. Vi søger folk med naturbevidsthed, ideer og engagement; bestyrelsesarbejdet kræver ikke, at man har den store eller den lille ledvogtereksamen eller er professor i biologi. - Vi glæder os til at møde dig!
Kontakt
Adresse
  • Galgebakken Torv 2
  • 2620 Albertslund
Mødested
Galgebakkens Beboerhus, indkørsel i bil fra indkørsel D ved Gammellandevej på bebyggelsens nordside.
Kommende arrangementer

Julefugletur i Vestskoven

Albertslund

Svampetur i Vestskoven

Albertslund