Årsmøde, DN-Hillerød

Arrangør: Hillerød 3400
Danmarks Naturfredningsforening-Hillerød, afholder sit tilbagevendende årsmøde, som foregår i Kedelhuset, bag biblioteket.
Mødet indledes med et foredrag af arkitekt Rie Øhlensschlæger over begrebet, "bæredygtig byudvikling". Et aktuelt emne i Hillerød. Foredraget vil sætte fokus på, hvorledes man skaber en by, der er egnet at bo i, men også en by, der indrettes med tanke for miljø og ressourcer. Efter foredraget afholdes selve årsmødet. Der indledes med aflæggelse af årsberetningen med efterfølgende diskussion og eventuelle spørgsmål. Herefter er der valg til bestyrelsen. ALLE er velkomne til at deltage.
Kontakt
Adresse
  • Fredensvej 12
  • 3400 Hillerød
Mødested
Kedelhuset, som ligger bag biblioteket