Årsmøde for DN Faxe

Arrangør: Faxe 4690
Årsmødet indledes af journalist og forfatter Kjeld Hansen, som med udgangspunkt i bogen ”Det store svigt” vil fortælle om naturfredninger i Danmark de sidste 100 år. Herefter årsmøde. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Kjeld Hansen har gennemgået samtlige 5797 naturfredninger, der er gennemført siden 1917. Bogen afslører, at det sande antal blot er 1843.
Hvordan gået til, at Danmark er endt med en natur, der er blandt de ringeste i Europa? Kjeld Hansen ser på naturfredningens stærke og svage sider.
Kjeld Hansen fortæller blandt andet om, hvordan millioner af kroner er spildt på nyttesløse fredninger og at i dag har naturen det værre, end før de kostbare fredninger blev gennemført. Kjeld Hansen vil forklare, hvordan fredningsnævnenes inkompetence, politikernes upålidelighed og myndighedernes svigtende kontrol har ført til pengespild og naturtab. Kun takket være EU’s skrappe naturdirektiver er det ikke gået endnu værre.

Efter dette indlæg vil der være en kort pause, hvor Danmarks Naturfredningsforening vil være vært ved et mindre traktement.

Herefter årsmøde.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.

Alle er velkomne til at deltage i mødet, men kun medlemmer har stemmeret.
Kontakt
Adresse
  • Jernbanegade 62
  • 4690 Haslev
Mødested
Haslev Bibliotek