Årsmøde - DN Hedensted

Arrangør: Hedensted 8722
Årsmøde på Hedensted Sognegård. Aftenen byder på foredrag om flagermus og beretning og dialog om arbejdet i DN Hedensted.
Naturvejleder Westy Esbensen fra Jelling, som har været aktiv i projekt flagermus i Vejle Kommune, kommer og fortæller om disse fantastiske dyr.

Dagsorden for selve årsmødet/generalforsamlingen følger vores vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Valg til bestyrelsen og til suppleantposter
4) Forslag fra medlemmer
5) Eventuelt

Foreningen er vært ved kaffe og kage. Alle er velkomne, også ikke medlemmer.
Kontakt
Adresse
  • Bytorvet 20
  • 8722 Hedensted
Mødested
Hedensted Sognegård