Naturgenopretning Skalsådalen

Arrangør: Viborg 8832
Cyklistforbundet har i samarbejde med DN Viborg arrangeret cykeltur til det i 2015 naturgenoprettede vådområde ved Skals Ås udløb i Hjarbæk Fjord. Projektet omfatter 245 ha hvoraf 30 ha fremstår som en vanddækket fjordarm i forlængelse af Hjarbæk Fjord
Naturgenopretningen omfatter 245 ha i Skalsådalens nedre del beliggende mellem Løgstørvej og Hjarbæk Fjord. Projektet er en del af arbejdet med reduktion af tilstrømningen af kvælstof til de indre danske farvande, og indeholder foruden nedlæggelse af pumpestation også genslyngning af en del af Skals Å og Trudskov Bæk.
Efter naturgenopretningen er der opstået en 30 ha stor vanddækket fjordarm som forlængelse af Hjarbæk Fjord. På de lave arealer i tilknytning hertil opstår der efterhånden store rørskovsarealer, og på de lidt højere liggende arealer påregnes der afgræsning med kreaturer.
Etableringen af vådområdet og genslyngningen af vandløbene vil medvirke til en øget biologisk mangfoldighed i både vandløb og på de å-nære arealer. Området vil forbedres til gavn for planter og dyr, og vil desuden medføre en nedsat næringsstoftilførsel til Hjarbæk Fjord.
Kontakt
Adresse
  • Nederhedevej 5
  • 8832 Skals
Mødested
Vi mødes på Hjultorvet Viborg og cykler gennem Undalslund og af Himmerlandsstien