Botaniktur til Sækken ved Farum Sø

Arrangør: Furesø 3500
Vi bevæger os ind på den store tørvemose og hængesæk, og kigger på de planter der er karakteristiske for fattigkæret, bl.a. de forskellige arter af star der vokser i denne naturtype. Husk gummistøvler, og balancen til at krydse laggzonen på en væltet træstamme!
Sækken i Ryget Skov er en stor træbevokset tørvemose, hvor de sure og næringsfattige forhold skaber en speciel naturtype med mange særegne planter. Vi går over den våde laggzone der ligger rundt om mosen, og botaniserer på hængesækken. De karakteristiske planter vi skal se er bl.a. tue-kæruld, smalbladet kæruld og tranebær, og flere halvgræsser: grå star, tråd-star, stjerne-star, almindelig star, næb-star og den meget sjældne grenet star, som i Danmark kun vokser lige her i Sækken. Husk gummistøvler, da der enkelte steder er meget vådt, og bemærk at det kræver lidt balance, når vi skal krydse laggzonen på en væltet træstamme.
Kontakt
Adresse
  • Ryetvej 66
  • 3500 Værløse
M�dested
Hjørnet hvor Ryetvej og Nørrevænget mødes