Foredrag om bæveren

Arrangør: Holstebro 7500
Folkeuniversitetet Holstebro og DN Holstebro inviterer i et samarbejde alle til at komme og hører om, hvorledes det er gået siden de første bævere blev udsat i 1999. Skovrider Thomas Borup Svendsen, Naturstyrelsen Vestjylland vil fortælle om bæverens biologi og de erfaringer der er gjort siden 1999.
I 1999 blev der udsat 18 bævere i Flynder Å systemet. Ønsket var at øge den biologiske mangfoldighed og at tilføre naturen noget dynamik. Siden udsættelsen er bestanden vokset til knap 200 individer og bæveren har spredt sig til flere vandløbssystemer, også omkring Holstebro. Danmarks Miljø Undersøgelser og senere Aarhus Universitet har fulgt ændringerne i naturen - herunder om biodiversiteten rent faktisk steg. Men den øgede bæverbestand har også konsekvenser for de lodsejere, hvor bæverne vælger at bosætte sig - både ved at bygge dæmninger og fælde træer. Skovrider Thomas Borup Svendsen har fulgt bæverne siden udsætningen og vil i løbet af aftenen fortælle om bæverens biologi og de erfaringer som er gjort siden 1999.
Kontakt
Adresse
  • Kirkestræde 11
  • 7500 Holstebro
Mødested
Holstebro Rådhus, Bibliotekssalen