Foredrag med Kjeld Hansen og årsmøde for DN-Egedal

Arrangør: Egedal 3660
22.november afholdes årsmøde for DN-Egedal i Stenløse Kulturhus. Arrangementet indledes, kl. 19.30, med et spændende foredrag af Kjeld Hansen, miljøjournalist og samfundsdebattør. I indlægget, som bygger på hans nyeste, bog, vil han bl.a. fortælle om de vægtigste fredninger i Egedal Kommune.
22.november afholdes årsmøde for DN-Egedal i Stenløse Kulturhus. Arrangementet indledes, kl. 19.30, med et spændende foredrag af Kjeld Hansen, miljøjournalist og samfundsdebattør. Indlægget tager udgangspunkt i hans helt nye bog om de danske naturfredninger. Her vil han ligeledes fortælle om de vægtigste fredninger i Egedal Kommune.

Kl. ca. 21.00 starter vores årsmøde, hvor formanden bl.a. vil fremlægge bestyrelsens beretning ligesom der vil være en gennemgang af årets ture og arrangementer samt valg til bestyrelsen.


I 100-året for den første naturfredningslov stiller Kjeld Hansen skarpt på naturfredningens stærke og svage sider. Det gør han med bogen ”Naturfredning for fremtiden”, der udkom 10. oktober i år.
Bogen vil blive præsenteret ved aftenens foredrag, og den afslører, hvordan millioner af kroner er spildt på nyttesløse fredninger som for eksempel i Tøndermarsken, Varde Ådal, Rold Vesterskov og Værnengene i Vestjylland. I dag har naturen det værre, end før de kostbare fredninger blev gennemført. Samme billede tegner sig for en meget stor andel af de naturfredninger, som forfatteren har besøgt og undersøgt.
Også de vægtigste fredninger i Egedal Kommune, såsom Værebro Å-, Tunneldal-, Langåsen og Nældesø-fredningen vil få et ord med på vejen.
Kjeld Hansen konkluderer, at staten har spillet fallit som naturens beskytter, mens private fonde og naturforeninger i stigende grad tager ansvaret på sig. Danmarks fineste natur er i dag på private hænder, mens staten rask væk sælger ud af de nationale naturklenodier. Fremtidens eneste bolværk mod det totale udsalg er Danmarks Naturfredningsforening og frygten for EU-kommissionen.
Kjeld Hansen er miljøjournalist og samfundsdebattør. Er internationalt kendt for sin afsløring af rovdriften på Grønlands natur med bogen A Farewell to Greenlands Wildlife (Gads Forlag 2001). Hans næste bog Der er et yndigt land – om Danmarks naturs sande tilstand – vakte stor opmærksomhed (Gads Forlag 2003), mens hovedværket Det Tabte Land (Gads Forlag 2008) underbyggede hans position som landets førende miljøskribent og gav ham Dansk Forfatterforenings hæderspris for årets fagbog. To-binds værket Folk & Fortællinger fra Det
Kontakt
Adresse
  • Rådhustorvet 2
  • 3660 Stenløse
Mødested
Stenløse Kulturhus Rådhustorvet 2