DN Halsnæs har Årsmøde tirsdag d. 24.10.

Arrangør: Halsnæs 3300
Årsmøde tirsdag d. 24.10. på Frederiksværk Gymnasium, Strandgade 24, Vi indleder med spisning kl.18.00. Årsmødet starter kl. 18.30
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder
2. Årsberetning ved formanden, Birgitte Benzon Bang
3. Herefter valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
4.Valg af suppleanter
5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før årsmødet)
6. Eventuelt.

Vi indleder med spisning kl.18.00.
Årsmødet starter kl. 18.30

Tilmelding til spisningen senest søndag d. 22. oktober kl. 18.00.
Alle er velkomne, men deltagelse i spisning kræver tilmelding.
Ikke medlemmer betaler 30 kr. for spisningen. Medlemmer skal ikke betale.
Det er alene medlemmer af DN Halsnæs, der har stemmeret på årsmødet.

Efter årsmødet har vi naturpolitisk debat med de opstillede politikere.
Se mere under vores arrangementkalender på hjemmesiden eller på vores side på Facebook.
Kontakt
Adresse
  • Strandgade 34
  • 3300 Frederiksværk
Mødested
Frederiksværk gymnasium Lærerværelset. Kl. 18-19:15 Strandgade 34