Årsmøde - DN Fredensborg

Arrangør: Fredensborg 3050
På mødet fortæller biolog Lotte Rye Vind om Fredensborg Kommunes naturforvaltning med fokus på naturpleje af fredninger, beskyttet natur og særlige arter.
Vi skal også høre om kommunens arbejde med myndighedsopgaver og forskellige naturprojekter, som skal skabe bedre vilkår for vilde dyr og planter og sikre eksisterende naturområder og sammenhæng mellem naturområderne.

Herefter følger det vedtægtsbestemte årsmøde, bl.a. med valg af fem bestyrelsesmedlemmer. Det er også muligt på mødet melde sig som ressourceperson til specielle opgaver.


- Og som bekendt er der også et andet valg på trapperne. Mød op til de vælgermøder, der endnu er tilbage, og hold kandidaterne fast på en politik, der prioriterer natur og miljø!
Kontakt
Adresse
  • 3050
Mødested
Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40, 3050 Humlebæk