Årsmøde på Hotel Ringkøbing

Arrangør: Ringkøbing-Skjern 6950
Alle medlemmer af DN Ringkøbing-Skjern inviteres til årsmøde. Mødet indledes med, at afdelingsleder Ivan Thesbjerg fra Land, By og Kultur, Ringkøbing-Skjern Kommune vil fortælle om kommunens aktuelle arbejde med landskabskortlægning efter en statslig vedtaget metode.
Kortlægningen skal bruges til at foretage en bedre udpegning af eksempelvis positive og negative skovrejsningsområder, større uforstyrrede landskabsområder og bevaringsværdige landskaber i kommuneplanen. Ivan Thesbjerg vil herunder forklare, hvilke konsekvenser kortlægningen vil få for kommuneplanlægning og kommunale afgørelse i henhold til lovgivningen. Efter dette oplæg er der årsmøde i henhold til vedtægter, herunder beretning og valg. Foreningen er vært ved et let traktement.Arrangør: DN Ringkøbing-Skjern.
Kontakt
Adresse
  • Torvet 18
  • 6950 Ringkøbing
Mødested
Hotel Ringkøbing, Torvet, Ringkøbing (OBS: nyt mødested i forhold til tidligere annonceret)