Om planternes udbredelse i Danmark. – Hvorfor vokser de, hvor de gør?

Arrangør: Furesø 3520
Foredrag ved botaniker og projektleder for Atlas Flora Danica Per Hartvig. Om planternes udbredelse i Danmark. – Hvorfor vokser de, hvor de gør? Se nærmere på http://furesoe.dn.dk/arrangementer/
Hvorfor vokser der Pastinak langs vejkanterne på Sjælland, men ikke i Jylland? Hvorfor findes Smuk Perikon i Jylland og i NØ-Sjælland, men ikke på resten af Sjælland? Hvordan kan fordelingen af hav og land i tertiærtiden for mere end 2,5 mio. år siden have indflydelse på planternes udbredelse i dag?
Dette er nogle af de spørgsmål, der vil blive forsøgt besvaret i foredraget, som vil handle om hvilke faktorer, der i grove træk er bestemmende for den aktuelle udbredelse af plantearterne i Danmark. Der vil blive lagt vægt på at eksemplificere geologiens og jordbundens betydning. Især i NØ-Sjælland er der en varieret geomorfologi og jordbund med et veludviklet tunneldalsystem i Københavns nordvestlige og nordlige omegn. Området omfattende Mølleådalen har således nogle af de rigeste naturområder i landet. Endelig kan vi ikke komme uden om den rolle, mennesket har spillet, dels ved gennem tiden at have påvirket landskaber og vegetation, dels ved at være direkte eller indirekte aktør i planternes spredning i landskabet.
Kontakt
Adresse
  • Farum Bytorv 2
  • 3520 Farum
Mødested
Farum Kulturhus, Teatersalen
Kommende arrangementer

Vinterhygge ved Fiskebæk Naturskole

Furesø