Årsmøde og naturpoltisk vælgermøde i DN Thy

Arrangør: Thy 7700
Årsmødet er DN Thys generalforsamling,som afholdes ifølge dagsordenen.
Årsmøde
Naturpolitisk vælgermøde

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING
DN THY

Tirsdag den 24. oktober kl. 19.00

VUC Thisted
Munkevej 9
Festsalen

Alle er velkomne til at deltage i såvel årsmødet i DN THY som i vælgermødet. Kun medlemmer af DN THY har stemmeret ved årsmødet.

Til det naturpolitiske vælgermøde er inviteret repræsentanter fra de opstillingsberettigede partier til kommunalvalget den 21. november.

Nedenstående spørgsmål og temaer er på forhånd meddelt de politiske repræsentanter, men også andre emner omkring miljø og natur i vores kommune kan drøftes på mødet.

Din og dit partis holdning til:
Kommunens mølleplanlægning, herunder antallet af husstandsvindmøller.
Problemstillingen dyrket land/natur.
Affaldssortering. Skal den udbygges?
Kysten fra Eshøj til Vilsund. (Stiforbindelse, Sydhavnen, planerne i Silstrup)
Etablering af kystsikring
Den nye planlovs betydning for Thisted kommune
Bør vi som klimakommune prioritere økologi højere i kommunale institioner?

PROGRAM
19.00
Velkomst. Derefter afholdes Årsmødet i DN THY

19.45
DN THY er vært ved kaffe mm

20.00
Naturpolitisk vælgermøde. Mødeleder: Ib Nord Nielsen

Kontakt
Adresse
  • 7700
Mødested
VUC`s kantine, Munkevej 9, Thisted