Atlas Flora Danica

Arrangør: Holbæk 4300
Botaniker og projektleder på Atlas Flora Danica Per Hartvig fortæller om arbejdet med at kortlægge den danske flora, og med baggrund i undersøgelsen vil Per gøre rede for de mest markante ændringer i floraen gennem de sidste 50 år.
1300 kvadrater på 5 x 5 km, fordelt i hele landet er blevet grundigt undersøgt af flere hundrede fritidsbotanikere. Næsten 1 million fund er blevet indrapporteret, 190.000 vanskeligt bestemmelige planter er blevet kontrolleret af eksperter for at gøre udbredelseskortene så troværdige som muligt. Det hele blev publiceret i 3-bindsværket Atlas Flora Danica i 2015.
Kontakt
Adresse
  • Nygade 9
  • 4300 Holbæk
Mødested
Holbæk Bibliotek Store sal.