Naturpleje på Holbæk Fælled (2)

Arrangør: Holbæk 4300
Praktisk naturpleje / Giv naturen en hånd. Vi rydder noget pil mm. på sydsiden af en af søerne på Holbæk Fælled.
For at skabe bedre forhold for dyrelivet i søen vil vi rydde langs sydsiden af søen, så der kan komme mere sol til vandet. Det giver også bedre mulighed for at opleve søen.

Det er tanken at bygge et kvashegn lidt længere mod syd, af det vi fælder.

Vi er meget afhængige af vejret, så hvis det øsregner eller sneen står højt, prøver vi den næste onsdag i rækken. Vi afsætter onsdagene d. 7/2, 21/2, 7/3 og 14/3 fra kl. 10 - 14.

Sørg for fornuftig påklædning og husk handsker. Tag værktøj som ørnenæb, sav og økse med. Medbring selv mad og drikke.
Kontakt
Adresse
  • Østre Fælledvej
  • 4300 Holbæk
Mødested
Holbæk Fælled, ad hovedstien i forlængelse af Østre Fælledvej og tag den lille sti til højre, efter du har set vand på begge sider. Gå langs sydsiden af Bispehøjsøen til borde-bænkesæt ved bredden.