Medlemsmøde - ekstraordinært årsmøde

Arrangør: Ringsted 4100
Genrejsning af DN Ringsted. Kom til intromøde og hør om vores ideer.
Da DN Ringsted ikke har fungeret som afdeling i et år, er vi en initiativgruppe, der gerne vil kickstarte afdelingen igen. Der er alt for meget natur i kommunen, der kræver, at vi holder et vågent øje.

Vi vil også gerne arrangerer ture og formidle vores natur til børn og voksne, så vi håber, at du også har nogle ideer, som vi kan drøfte på mødet.

Officielt er mødet et ekstraordinært medlemsmøde, fordi DN's vedtægter siger, at et sådan skal afholdes, for at genstarte afdelingen.

Derfor er alle medlemmer af DN velkomne til dette møde.

Til mødet vil der være oplæg om den store naturplejeindsats, der foregår i Allindelille Fredsskov. Oplægget holdes af plejegruppen og vil også komme ind på, hvad der skal ske i fremtiden i skoven.

Vi håber at se dig.

På initiativgruppens vegne
Timm Juul Jensen
Kontakt
Adresse
  • Nørregade 2
  • 4100 Ringsted
Mødested
Cafe Skema