Årsmøde – med besøg på ”den grønne skole” - Tinderhøj Skole

Arrangør: Rødovre 2610
Før årsmødet får vi en rundtur på Tinderhøj Skole med skolens grønne koordinator Anne Mette Sieber. Efter en forfriskning er der årsmøde med dagsorden efter foreningens love, herunder beretning om aktiviteter og valg af medlemmer til bestyrelsen. DN er DIN forening, så mød op og sig DIN mening.
Som optakt til DN Rødovres årsmøde vil vi tage en rundtur på Tinderhøj Skole – Grøn Skole – både inde og ude med skolens grønne koordinator Anne Mette Glarbo Sieber.
Vi vil på turen opleve, hvordan man på skolen underviser i de nye rammer. Tag gerne en lommelygte med til turen udendørs.
Efter sommerferien 2018 starter andet skoleår som ”Grøn Skole”, og Tinderhøj Skole har fået de første fysiske rammer på plads. Skolen har nu fx et klimabed, skolehave, de tyve mest almindelige træer i Danmark og en træskulptur, der forestiller et mytisk evolutionsdyr.
Sammen med udeskole og fokus på fællesskabet, skal rammerne styrke elevernes faglighed i natur og bæredygtighed. De arbejder med emner som miljø, klima, kredsløb og medborgerskab fra 0. - 9. kl., så skolen kan sende oplyste medborgere og medmennesker videre på deres livsrejse.
Efter en forfriskning afholdes årsmødet med dagsorden efter foreningens love, herunder beretning om DN Rødovre aktiviteter og valg af medlemmer til lokal-bestyrelsen. DN er DIN forening, så mød op og giv DIN mening tilkende.
Kontakt
Adresse
  • Fortvej 71
  • 2610 Rødovre
Mødested
Tinderhøj Skole, Fortvej 71, 2610 Rødovre, (bus 9A og 200S)