Bynære fredninger

Arrangør: Hillerød 3400
En guidet tur gennem et par af de bynære fredninger i Hillerød. Denne gang besøger vi fredningerne på Skansebakken og ved den Nordiske Lejrskole. Turen er under ledelse af naturmedarbejder Kirstine Thoresen- Lassen, som fortæller om fredningernes flora og fauna.
SKANSEBAKKEN er en del af et stort kommunalt ejet naturområde i det østlige Hillerød. Området er fredet på grund af den storslåede udsigt. Det er muligt at se til Kullen i Sverige og Fredensborg Slot ved Esrum Sø. Området er åbent og meget bakket. Her er en mosaik af store områder med græsland, spredte træer og buske, småsøer og mindre bevoksninger. Jorden er meget sandet. Store dele af området har været uopdyrket i lang tid. NORDISKE LEJERSKOLE OMRÅDET, der huser Nordisk Lejrskole og Kursuscenter blev oprindeligt skænket af Hillerød Kommune til oprettelsen af Lejrskolen for den Nordiske Ungdom. Arealet blev fredet i 1975 med det formål at bevare de landskabelige værdier: det lysåbne, kuperede landskab med de fire små søer og skovbevoksninger med små lysninger. Tæt på bygningerne ligger en smuk afgræsset bakke med hedelyng på toppen. Den sorte bebyggelse er tidligere flygtningebarakker, som oprindeligt stod på Kløvermarken på Amager og husede tyske flygtninge efter 2. verdenskrig. Der er mulighed for at kombinere en tur i området med en tur på Skansebakken eller videre ned i Store Dyrehave, som er udpeget som UNESCO verdensarv på grund af de velbevarede parforcejagtveje.Området er privat, så husk at vise hensyn
Kontakt
Adresse
  • Skansevej
  • 3400 Hillerød
Mødested
Vi mødes på toppen af Skansevej, ved informationsskiltet og parkeringspladsen.
Kommende arrangementer

Årsmøde, DN-Hillerød

Hillerød

Sensommertur i Lille Lyngby Mose

Hillerød

Naturens Dag

Hillerød