Kyndelmissetur - Mergelbanen vest for Himmelbjerget

Arrangør: Skanderborg 8680
Oplev skoven og landskabet, når vinteren er koldest. Efter statistikken er det ved Kyndelmisse - den 2. februar. Vinteren er uforudsigelig for os og naturen. I en mild vinter kan vi se de første forårstegn, og hvis frost og sne binder landet, kan vi opleve vinternaturen og det smukke landskab.
Skoven i området vest for Himmelbjerget er varieret med bøgeskov, granskov, blandskov og åbne områder. Vinteren gør det lettere at opleve landskabet, når løvtræernes blade ligger på skovbunden. Stien følger den gamle mergelbane, som blev anlagt for at forbedre landbrugsjorde længere vestpå. Turen starter i det gamle mergelleje, hvor der er tydelige tegn efter fortidens indvinding. Efter snefald får vi forhåbentlig synlige spor efter skovens pattedyr. Hvis skiftet mellem frost og tø er netop det rigtige afsløres det spændende ”nisseskæg”, der forårsages af en bestemt svamp. Turen er velegnet for børn, dog ikke i klap- eller barnevogn. Hvis der er vejrudsigt og påklædning til at sidde eller stå stille en stund, kan man tage lidt kaffe med til pausen.
Kontakt
Adresse
  • 8680
Mødested
Parkeringsplads P4, Bøgedalsvej, 8680 Ry