På vintertur i en fredning, fredningsevent!

Arrangør: Bornholm 3730
Søndag den 20. januar inviterer Danmarks Naturfredningsforening landet over til at mødes i et fredet natur område. På Bornholm har vi valgt at vise en naturfredet typisk Bornholmsk lokalitet, Kåsegårdsløkken , som bl.a. huser den meget sjældne hylde-gøgeurt.
Anledningen er, at Dansk Folkeparti d. 24. januar i Folketinget fremsætter beslutningsforslag om at fratage DN retten til at rejse en fredning. Og at en fredning for fremtiden kun skal kunne rejses, hvis dette støttes aktivt af enten stat eller kommune. Fredninger er den stærkeste naturbeskyttelse, vi har, og derfor er det vigtigt at bevare naturens stemme i fredningssystemet. Miljøministeren har meddelt, at regeringen ikke vil støtte forslaget. Men netop debatten gør det vigtigt at vise, at vi er mange, der står bag 80 års praksis på fredningsområdet. Vi inviterer til en vandring i Kåsegårdsløkken. (Solidt fodtøj anbefales.) Vi fortæller om Kåsegårds-fredningen og generelt om proceduren i at rejse en fredning, hvilke instanser der inddrages, og hvordan man når frem til den endelig fredningskendelse. Vi slutter med kaffe og kage og tid til spørgsmål, (og her er mulighed for at være under tag).
Kontakt
Adresse
  • 3730
Mødested
P. plads ved Klintebygård, Klintebyvejen 6, 3730 Nexø